Goetelen Genealogie Mijn eerste doel was en is het de familie Goetelen uit te pluizen!
Door Guido Goetelen
8 Maart 2019

Maak kennis met Goetelen Genealogie

Na een verkeersongeval en de nodige revalidatie kwam ik tot de vaststelling dat ik mijn familie niet kende. Ik woonde plots te Arendonk, na een lang verblijf in het buitenland. De verschillende ooms en tantes waren voor mij een raadsel. Een overzicht was voor mij noodzakelijk om aan de algemene verwarring te ontsnappen.

In 1994 werd het idee van een stamboom geboren

Maar door mijn vele en lange buitenlandse reizen liep het totale gebeuren heel wat kortere en langere vertraging op. Regelmatig ontbrak het mij langere tijd om er nog eens werk van te maken.

Maar nu 2019, wil ik mijn familie toch de nodige bagage meegeven. Wie ben ik? en van waar kom ik? Dit alles om met de nodige voorkennis de 21° eeuw te starten. Gedurende mijn vele gesprekken met familieleden viel het me op hoe weinig, en concreets er bekend was over de familiegeschiedenis!

Dat deze publicatie een licht moge werpen op vele vergeten en niet geweten facetten van de familie Goetelen. Ik wil uit het diepst van mijn hart iedereen danken die mij bij het verwezelijken van dit alles hebben geholpen. Hen allen opsommen is een onbegonnen werk.

Laten we dit alles ook lezen in dierbare nagedachtenis en respect aan hen die er niet meer zijn, en dit alles mogelijk maakten! De bedoeling van deze uitgave is zeker niet om winst te maken. Mocht dit toch het geval zijn,dan gaat deze volledig naar een goed doel. Hiervan zal U dan op de hoogte gebracht worden.

Tenslotte nog één vraag: zouden er zich veranderingen voordoen (geboorten, doop, huwelijk, overlijden,... ) gelieve mij hiervan op de hoogte te brengen via "Contact".

Wil je meer weten ? Lees meer...

Ben ik een bron van inspiratie... ?

Een bekend biermerk nam een idee van mij over...