Goetelen Genealogie Mijn eerste doel was en is het de familie Goetelen uit te pluizen!
Door Guido Goetelen
8 Maart 2019

Mijn eerste doel was en is het de familie Goetelen uit te pluizen!

Zo kon ik na verloop van tijd, mijn andere grootouders niet negeren (de families Van der Vloedt, Jespers en Wils) en mijn volledige afstamming.

De genealogie Guido Goetelen omvat als hoofdgegeven de volledige familie Goetelen, omdat mijn naam Goetelen is. Met als hoofdlocatie de gemeente Arendonk. Goetelen heeft er zijn oorsprong. De familie Jespers is er tegenwoordig vanaf omtreeks 1750 afstammende uit Nederland ( Jaspers), komende vanuit Oud-Turnhout = Turnhout door de familie Jespers-Maes. De familie Van der Vloedt is er vertegenwoordigd door het gezin Van der Vloedt-Mercie in 1859, uit de sreek rondom Geel komende. De familie Wils komt er langzaam, vanaf de eerste helft van de 19°eeuw, uit Kasterlee binnen gedruppeld. Deze laatsten zijn op dit ogenblik volledig uitgewerkt vanaf mijn overgrootouders. Daarvoor de afstammende gezinnen slechts in in rechts lijn! In de toekomst zal dit waarschijnlijk nog verder uitgediept worden.

Op dit ogenblik omvat de genealogie Guido Goetelen meer dan 100.000 personen, in meer dan 30 landen!

Zeer vele namen, waarvan de meeste met:

 • gegevens van de geboorteaangifte ( d.w.z. datum, uur, plaats en straat, aangever,getuigen, aktenummer)
 • idem voor echtgeno(o)t(e) ( met vermelding van de ouders)
 • huwelijk ( plaats en datum van de afkondiging en huwelijk, getuigen, nummer der akte)
 • overlijden ( datum, uur, plaats en straat, aangevers, aktenummer)
 • uitvaart ( datum, parochie en nummer in het register)
 • alle kinderen als een der ouders de naam draagt van de betroffen familie, aangevuld metde doopgegevens ( datum, parochie, peter & meter en nummer der inschrijving)

Nu is het een werk van meer dan tien jaar! En het einde is zeker nog niet in zicht!

Mijn dank om dit te verwezenlijken gaat vooral uit naar de familie Goetelen en alle besproken gezinnen! Zonder hun medewerking was dit alles slechts een droom gebleven!

Naast de gemeenten Arendonk, Retie, Oud-Turnhout en Kasterlee. Mr. E. Van Autenboer, De genealogieën Bastiaensen en Maes, Mr. A. Peeters ( mijn hulp te Mol)

Verder ben ik dank verschuldigd aan de verschillende parochies, met als eerste zeker O.L.Vrouw te Arendonk en St. Bavo te Oud-Turnhout, de stad Turnhout, het stadsarchief Turnhout, de St. Pieter-parochie en vele andere gemeenten en steden met hun parochies.

De Rijksarchieven te Antwerpen, Beveren, Brugge en Brussel, Zonder de stads- en gemeentearchieven van Antwerpen, Geel, Herentals, Lier, Luik en Turnhout te vergeten. Het Belgisch Staatsblad.

Geschiedenis der vrijheid Arendonk vermeld:

 • 24 MEI 1407, scepenen der vrijheyt van Arendonc
 • 1454 Jan Gotelden
 • 1465, 1467 Jan Goetelden
 • 1368, 1414, 1446 Will. Goetelen
 • 1536, 1549 Jan Goetelen

Tijdschrift voor geschiedenis en folklore, 23° jaargang 1960

Uitgegeven door de Commissie voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen der provincie Antwerpen. Familienaam die een verwantschap of afstamming aanduidt.

familienaam afgeleid van een vrouwennaam, Arendonk 1 naam anno 1362-1400: Goetele ( 27)
( 27) = van Gote + hild ( zie deel 1 Goetildis)
genitief van Gothilde = Gothildis, samenstelling met Guda
guda = god
hildi = strijd
uit Godehilt ( 111), Claes-Goetelen in 1368
( 111) = zie ook Goedilden, Vosselaar 1381; OAT 1164
Claes Goetelen in 1368 en Claes Goetilden in 1417

cfr. OAT 1164 Oorkonden van de abdij van Tongerlo
Arendonk, 1 naam anno 1362-1400, Goetelen Johannes, 1400 p.26
aan de hand van cijnsboeken- en rollen van 1362-1400 genoteerd in de abdij van Tongerlo, voor haar bezittingen in Turnhout, Arendonk, Ravels en Retie.
De verwijzing naar akte 1164 is echter fout! Ik heb een kopie van de betreffende akte uit Tongerloo in mijn bezit. Na studie door pater-archivaris Van Dijck, van de abdij te Tongerlo, komt hij tot de vaststelling dat elke verwijzing ongegrond en uit de lucht gegrepen is!
De heer de Kok (stadsarchief Turnhout en tevens deel uitmakende van de provinciale commissie voor geschiedenis en folklore) bevestigde me dat het fout was, maar vond de juiste verwijzing niet! “Trouwens, het is een publicatie van 1960”?!
Goettel: Goetel + en - oude zwakke genitief uitgang
betekende zoon van, Goetelen = is zoon van Goettel?
De naam Goettel komt wel voor in Zweden!

De Brabandere (p. 586)

Goetelen: 1. Metr. Goedele, Germ. Godila, met tot 't' verscherpte 'd'. Vgl. Goeters. 1400 Joh. Goetelen,
Arendonk (VERB.II,26).
2. Evtl. Patr. uit Godelin, dim. van god-naam. 1457 Lauwers Goedelin, Brugge (PARM464)
Metr.: metroniem, moedersnaam, familienaam ontstaan uit een vrouwelijke voornaam
vgl.: vergelijk
evtl.: eventueel
Patr.: patroniem, vadernaam, familienaam ontstaan uit een mannelijke voornaam

Zelf op zoek naar onze herkomst

Dit alles is een mogelijke verklaring voor de vraag: wie ben ik en van waar kom ik.

In de loop der jaren, en steeds weer op mijn verslaafd onderwerp terugkerend, tijdens de vele gesprekken met naamgenoten, werd het volgende geopperd: “Ik kwam beroepshalve veel met Zweden in contact, en zegden me dat we van het eiland Gotland zouden afstammen”. Gotland, een eiland voor de kust van Stockholm, vermaarde zeevaarders en voorloper op de Hanse-steden! Zou één van hen hier gebleven zijn? Van Gotland, Goetelen? Een gekke theorie, maar niet minder gek in mijn ogen dan dat we zouden afstammen van de heilige maagd Gothildis! Heilig akkoord, maagd??

In het begin lachtte ik deze theorie weg, ik was toen bestuurslid van de heemkundige kring te Arendonk.

Op een bepaald ogenblik kreeg ik de publicatie: “Arendonk, een Vikingenkampplaats?” in handen. Toen dacht ik onmiddellijk terug aan dat wat mijn familielid me zei. Ik las het werkje aandachtig, nam contact op met de auteur, ir. Walter Nuytemans. Deze vertelde me dat alles erop wijst dat het zo is, maar dat de harde bewijzen ontbreken! Tevens een familieboek van de familie Oris wijst in dezelfde richting! Het kan toeval zijn, maar toch zette ik mijn toenmalige vriendin Pirkko (Finse) aan het werk. Talloze telefoongesprekken en e-mails met de Zweedse ambassade te Brussel en het Genealogiska Föringen (Genealogical association) te Stockholm brachten niet veel resultaat. Nu was ik onlangs zelf in Finland en brachten er een bezoek aan het instituut. Deze verwezen we door naar het Landsarkivet I te Visby. Dit alles kan nog geruime tijd duren duren!

Meer informatie hierover vind je in de uiteenzetting van Walter Nuytemans.

Maar ik wou deze uitgave echter niet langer weerhouden!