Turnhout 56 km² zandige en moerassige bodem, de grotendeels landelijk Stad Turnhout, die nu ruim 45.000 inwoners telt
Door Guido Goetelen
8 Maart 2019

Turnhout

Waarschijnlijk, ik kan dit ook concluderen uit mijn research, bestond er eerst een samenleving in het gebied waar thans Oud-Turnhout gelegen is. De burcht, een beetje verder, trok de nodige ambachtslieden en het vereiste dienstpersoneel aan. Naarmate deze belangrijker werd, groeide ook het aantal omwoonders. Een tweede samenleving was geboren, waar later de stad Turnhout uit zou ontstaan.

De familie Goetelen kwam, via het huidige Oosthoven en Oud-Turnhout, in het gebied van Turnhout terecht. Vroeger heette alles er Turnhout! Via Turnhout, was een volgende verspreiding Ravels en Antwerpen.

Bij het maken van dit II° deel, gaat mijn dank en waardering vooral uit naar de burgerlijke stand en het stadsarchief van de stad Turnhout. En zeker aan dr. E. van Autenboer, die me steeds weer kon aanmoedigen om een volgende horde te nemen.

Tevens de gemeenten Schoten en Kalmthout, de districten Borgerhout, Deurne en Merksem. Over de stad Antwerpen zwijg ik liever, de inlichtingen die deze verstrekt, ondanks het betalen van vele euro's en het maandenlange wachten, laat veel te wensen over!

De realisatie van dit tweede deel was lange tijd twijfelachtig, daar zoals ik steeds betoon dit alles slechts mogelijk is dankzij de medewerking van de volledige familie Goetelen.

Deze was lange tijd twijfelachtig wat de familietak van Turnhout bertreft. Opmerkingen zoals: dat interesseert me niet, inhaken van de telefoon, niet verstrekken van de nodige informatie, ongelooflijke opmerkingen, eigenbelang, ... .

Dankzij de fam. Goetelen-Leysen en hun dochter Annette, mevr. Yvonne De Varé-Goetelen, mevr. M. Hendrickx-Goetelen, mevr. D. Goetelen-Moreels, mevr. Y. Goetelen-Kelbaert, Mr. J. Gillis-Beirinckx, mevr. M. Marijnen-Verhelst, mevr. Henriette Damen-Goetelen en mevr. Irene De Visscher-Biddeloo en anderen is dit tweede deel er toch gekomen.