Geschiedenis kerkelijk Arendonk
Door Guido Goetelen
8 Maart 2019

Geschiedenis kerkelijk

Het Christelijk geloof is in de 7° eeuw verspreid in de Kempen. Aan de H. Lambert is de naam van ‘Apostel van Taxandrië’ toegekend. De parochie van Arendonk hoort in het begin bij het bisdom Tongeren-Maastricht. De H. Hubertus (de opvolger van Lambert) brengt in 772 de bisschopszetel over naar Luik. Kerk en parochie worden voor het eerst vermeld in 1212 (bevestigingsschrijven van de paus, Innocent III, van de schenking door hertog Hendrik I aan de abdij van Floreffe). De ‘witherenabdij’ van Floreffe had het benoemingsrecht van de pastoors te Arendonk (1140-1621). In 1621 wordt Postel een onafhankelijke abdij en in 1633 staat de moederabdij van Floreffe haar benoemingsrechten af.

Ze staan onder het bestuur van het bisdom Luik, in het aartsdiaconaat van Hilvarenbeek. In 1560 bij de oprichting van de Nederlandse bisdommen, komt Arendonk bij het bisdom ‘s Hertogenbosch. Na de vrede van Munster maakt de gemeente deel uit van Spaans-Brabant, de parochie echter maakt deel uit van het bisdom ’s Hertogenbosch. Paus Clemens XII maakt hieraan een einde, en stelt de parochie onder het aartsbisdom van Mechelen.